Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

platný od 1.4.2022

Vyšetření pro vstup do zaměstnání 500 Kč
Periodická preventivní prohlídka profesní 450 Kč
Vyšetření pro řidičské oprávnění - vstupní 500 Kč
Vyšetření pro řidičské oprávnění - periodické po 65 letech, rozšíření skupiny 300 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz – vstupní 500 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz – periodické, rozšíření skupiny 300 Kč
Vyšetření pro lázeňský pobyt samoplátce 500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace dle časové náročnosti 200 - 300 Kč
Administrativní výkon na žádost pojištěnce á 10 min 100 Kč
Vystavení zdravotního průkazu vycházeje ze zdravotní dokumentace 200 Kč
Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu 500 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 300 - 500 Kč
Zpráva o úrazu – bolestné 200 Kč
Vyšetření a vystavení potvrzení ke studiu 500 Kč
Vystavení potvrzení ke studiu navazující na preventivní prohlídku 100 Kč
Vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti k rekondičnímu pobytu 100 Kč
Vyhotovení duplikátu (zdravotní průkaz, pracovní neschopnost) 50 Kč
Aplikace očkovací látky (očkování nehrazená pojišťovnou) 250 Kč
Vyšetření na žádost pacienta:
            Stanovení glykemie glukometrem 35 Kč
            Vyšetření stolice na přítomnost krve 200 Kč
Očkovací látky Boostrix (tetanus černý kašel, záškrt), FSME IMMUN (klíšťová meningoencefalitida),
proti chřipce, tyfu, hepatitidě, ...
Cena dle aktuálního ceníku dodavatele

Ceny vycházejí z kalkulace hodinové mzdy lékaře a z úhradové vyhlášky zdravotních pojišťoven.

© Copyright M6 design